Grąžinimo ir grąžinimo politika

Nuomos sąlygos

"Happy Car" (nuo šiol į priekį perleista "Įmonei"), išnuomoja Klientui žemiau pasirašytą aprašytą transporto priemonę, laikydamasi visų nuomos sutarties sąlygų, ir už tai nuomininkas pripažįsta ir sutinka.

1) Nuomininkas gavo tvarkingą ir geros būklės transporto priemonę.

2) Transporto priemonę vairuos tik Klientas ir ja nebus naudojamasi:
     a) gabenti prekes pažeidžiant muitinės reikalavimus arba bet kokiu kitu neteisėtu būdu.
     b) vežti keleivius ar turtą už aiškų ar numanomą atlygį.
     c) tinkamai eksploatuoti arba vilkti bet kokią transporto priemonę ar priekabą.
     d) automobilių sporto varžybose.
     e) bet kurio asmens, apsvaigusio nuo alkoholio ar narkotikų.

3) Vairuotojo amžius - ne mažiau kaip 21 metai. Galiojantis Portugalijoje išduotas vairuotojo pažymėjimas, turintis vienerių metų vairavimo patirtį.

4) Automobilis pristatomas su išankstiniais kelio ženklais, trikampiu ir antspauduotu kilometrų skaitikliu, įprastais įrankiais, vienu papildomu ratu, nuomos liudijimu, kontroliniu talonu ir visais teisėtais automobilio dokumentais.
     a) Jei nuomininkas praranda dokumentus arba grąžina juos sugadintus, jis turės sumokėti mums 150,00 €, kad gautų naujus dokumentus.

5) Į TARIFUS NEĮSKAIČIUOTA:
Benzinas, plovimas, baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus ir vilkimas, avarijos atveju - automobilio tempimas į kilmės vietą. Į įkainius neįtrauktas atsisakymas atlyginti žalą dėl susidūrimo.
Degalų išlaidas vis dar padengia vartotojas, kuris taip pat turi visada tikrinti alyvos, vandens ir alyvos lygį pavarų dėžėje. Visos mokėtinos išlaidos alyva turi būti tinkamai pagrįstos, kad jas būtų galima kompensuoti, prieš tai išanalizuotos Bendrovės. Jei minėta transporto priemonė yra imobilizuota, remontas gali būti atliekamas tik gavus išankstinį Bendrovės sutikimą ir laikantis pateiktų nurodymų.

7) Kainos apima ribotos atsakomybės prieš trečiąsias šalis draudimą pagal šalyje galiojančius įstatymus, kurių kopiją galima gauti Bendrovės biure.
Klientas gali pasirinkti papildomą draudimą CDW (collision damage waver), SCDW (super damage waver) ir TP (apsauga nuo vagystės). Jei klientas pasirenka vieną iš šių draudimų, jo sąlygos ir išimtys tampa sutarties dalimi. Visus su draudimu susijusius duomenis ir informaciją klientui pateikia Bendrovė. Net jei Klientas sutinka su CDW ir SCDW, bet kokią žalą, padarytą išnuomotai "Happy Car" transporto priemonei dėl netinkamo jos naudojimo, padengia Klientas. Šis draudimas neatleidžia Kliento nuo atsakomybės apmokėti už žalą, padarytą viršutinėje ir apatinėje transporto priemonės dalyse, kai nėra susidūrimo. Jei įvyktų eismo įvykis dėl greičio viršijimo, vairavimo apsvaigus nuo alkoholio ir narkotikų arba dėl neatsargumo, CDW arba SCDW draudimas negalioja, o Klientas sumoka "Happy Car" visą sumą už bet kokias remonto, transporto priemonės vilkimo išlaidas, kompensaciją už laiką, kurį į eismo įvykį patekusi transporto priemonė yra neeksploatuojama.

8) Nuomos sutartis baigiasi nuomininko pasirinktą dieną. Jei reikia pratęsti nuomos terminą, nuomininkas turi atvykti į "Happy Car" biurą likus 24 valandoms iki sutartos pabaigos dienos.
Jei toks leidimas nesuteikiamas, laikoma, kad transporto priemonė naudojama be Bendrovės sutikimo, o už tai baudžiama pagal įstatymus ir už tai atsako vairuotojas.
Nuomininkas turės grąžinti transporto priemonę į išvykimo vietą per darbo valandas, nebent jis (ji) yra išreiškęs įgaliojimą.

9) Apskaičiuota nuomos ir visų papildomų paslaugų kaina mokama, kai Klientas pasiima automobilį, remiantis galiojančiu tarifu. Jis turi palikti išskaičiuojamąjį užstatą, kuris turi būti sumokėtas, ir vertė priklauso nuo nuomos grupės ir lentelių in vigor.

10) Nuomininkas taip pat sutinka projektuoti nuomos ir nuomos draudimo bendrovės interesus nelaimingo atsitikimo atveju nuomos laikotarpiu:
     a) gauti susijusių šalių ir liudytojų vardus, pavardes ir adresus;
     b) nepripažįsta atsakomybės ar kaltės;
     c) nepalikti transporto priemonės be tinkamų priemonių jai saugiai apsaugoti ir sutvirtinti;
     d) nedelsiant pranešti policijai;

11) Bet koks nelaimingas atsitikimas, praradimas, žala ar vagystė, turi būti nedelsiant pranešta policijai ir Happy Car per 24 valandas, tai yra nuomininkai visiškai atsako už užpildyti bendradarbis užpildyti draugišką pretenzijos formą, jei ši forma nepateikiama bendrovei, draudimo CDW, TP ir SCDW variantai bus laikomi negaliojančiais ir neturinčiais galios.
Nuomininkas sutinka bendradarbiauti su "Happy Car" ir jos draudimo bendrove bet kokio teisinio tyrimo ar ieškinio metu.

12) kad šios sutarties sąlygų papildymai ar pakeitimai negalioja, nebent dėl jų būtų susitarta raštu.

13) "Laimingas automobilis" , atsisako eismo įvykių, apie kuriuos nepranešta policijai.
CDW ir SCDW neapima padangų, stiklų ir išvaizdos pažeidimų, taip pat eismo įvykių, įvykusių viršijus greitį ir (arba) vairuojant apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų.

14) Nuomininkui pažeidus bet kurias šios sutarties nuostatas, nuomininko asmens duomenys gali būti atskleisti arba perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai būtina siekiant padėti išieškojimo procedūroms.

15) "Happy Car" neatsako už nuomininko ar keleivio asmeninių daiktų, laikomų transporto priemonėje nuomos laikotarpiu ar vėliau, praradimą ar sugadinimą.

Jei klientas grąžina transporto priemonę praėjus valandai po nuomos sutartyje numatyto laiko, jis privalo sumokėti 10 €.

16) Pristatymai po 19.00 val. tik valgė oro uostą. 

17) Depozitas

Atsiimant transporto priemonę, kredito arba debeto kortelėje reikės sumokėti užstatą (išskaitą), kurio dydis priklauso nuo užsakytos transporto priemonės grupės, kad būtų užtikrintos išlaidos, susijusios su galimais išnuomotos transporto priemonės apgadinimais, automobilių stovėjimo aikštelėse, baudomis ar kt.

Patikrinus, ar nepadaryta žala ar nepadaryta išlaidų, pavyzdžiui, baudų ar kitų, susijusių su nuomos sutartimi, franšizės užstatas bus grąžintas tomis pačiomis priemonėmis (kreditine arba debetine kortele).

Reikia pagalbos?

Susisiekite su mumis adresu geral@happycarmadeira.pt, jei turite klausimų, susijusių su grąžinamaisiais pinigais ir grąžinimu.

lt_LTLithuanian
eiti į viršų